شهید مفتح با سخنرانی هایش گامی بزرگ در جهت روشن نمودن راه مردم برداشت

شهید مفتح با سخنرانی هایش گامی بزرگ در جهت روشن نمودن راه مردم برداشت

شهید آیت الله مفتح بیست و هفتم آذر ماه 1358 هنگام ورود به دانشکده الهیات، توسط عناصر منحرف گروهک فرقان هدف گلوله قرار گرفتند وبه فیض شهادت نایل آمدند. فرزند شهید آیت الله در سخنرانی هایش درباره پدر خود اینگونه می گوید: شهید آیت الله مفتح با سخنرانی های پرشور و افشای ماهیت واقعی رژیم ، گامی بزرگ در جهت روشن نمودن راه و رسالت مردم برداشتند. در ادامه سخنرانی کامل فرزند شهید مفتح را بشنوید.
۸
آرشیو