نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شهدای استان قم
برچسب: شهدای استان قم
شهید مداح سید مجتبی تاج زاده قمی:
شهید سید مجتبی تاج زاده قمی فرزند سید حسین در... سال 1344 در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود...
در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ...
کد خبر: ۴۱۰۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


شهید حبیب الله بناییان
در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در...
و مدارک موجود در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان... قم ...
کد خبر: ۴۱۰۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


شهید متولد شهریور
شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در تاریخ...
کد خبر: ۴۱۰۳۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


شهید محمد اعرابی
شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در تاریخ...
در راستای ورزش باستانی به اتفاق حاج محمد انبارداران زورخانه... شهید و امور ایثارگران استان قم ...
کد خبر: ۴۱۰۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


شهید رضا یگانه جو
در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در...
امور ایثارگران استان قم ...
کد خبر: ۴۱۰۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


شهید علی محمد غاری ساری
1339 در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او...
منافقین قم را شناسایی و دستگیر میکرد و در اعدام... و امور ایثارگران استان قم...
کد خبر: ۴۱۰۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


به قم می آمد و نامه اش را تحویل می... شهید و امور ایثارگران استان قم ...
کد خبر: ۴۱۰۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


شهید متولد شهریور
در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در...
و مدارک موجود در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان... قم ...
کد خبر: ۴۱۰۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


شهید متولد شهریور
در قم چشم به جهان گشود او در تاریخ 61/8/25...
کد خبر: ۴۱۰۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


شهید متولد شهریور
در قم چشم به جهان گشود او در تاریخ 61/8/25...
برخوردار ساخت وصیت مى کنم که مرا در قم گلزار... در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ...
کد خبر: ۴۱۰۲۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


شهید علی اکبر حمیدی
در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در...
قم شد از همان موقع در کارخانه ای شروع به... شهید و امور ایثارگران استان قم ...
کد خبر: ۴۱۰۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


کد خبر: ۴۱۰۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


شهید متولد شهریور
در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در...
کد خبر: ۴۱۰۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


شهید متولد شهریور
در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در...
شهید و امور ایثارگران استان قم ...
کد خبر: ۴۱۰۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


شهید متولد شهریور
در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ...
کد خبر: ۴۱۰۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


شهید مصطفی عسگری
شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در تاریخ...
رفتم برای شهدای تاریخ گریه کنید من ذکر مصیبت و... شهید و امور ایثارگران استان قم...
کد خبر: ۴۱۰۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


شهید متولد شهریور
شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در تاریخ64/11/22در...
کد خبر: ۴۱۰۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶


شهید مصطفی عسگری
شهر مقدس قم چشم به جهان گشود او در تاریخ...
در قم و خانواده ای مذهبی به دنیا آمد پدرش... سه سال آخر در هنرستان فنی قم موفق به اخذ... قم بازگشت و مدتی در مدرسه شبانه روزی کهک مشغول... قم مصادف بود هنگام خدمت زیر پرچم به دلیل انجام...
کد خبر: ۴۱۰۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶


شهید متولد شهریور
کد خبر: ۴۰۹۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳


شهید قدمعلی گل بلاغی
شهید و امور ایثارگران استان قم ...
کد خبر: ۴۰۹۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳