نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نسخه دیجیتالی کتاب فرمانده شجاع؛ صیاد از منظر یاران

نسخه دیجیتالی کتاب فرمانده شجاع؛ صیاد از منظر یاران

کتاب الکترونیک «فرمانده شجاع» روایت هایی ازشهید صیاد شیرازی در کلام یاران و همرزمان در نوید شاهد قرار گرفت.
نسخه دیجیتالی گزیده وصایای شهدا با موضوع «بسیج»

نسخه دیجیتالی گزیده وصایای شهدا با موضوع «بسیج»

کتاب الکترونیک گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا با محوریت «بسیج» در 2 مجلد به مناسبت هفته بسیج در سایت نوید شاهد قرار گرفت.
«جاودانه ها» کتاب زندگی 37 شهید نوجوان + دانلود نسخه الکترونیک

«جاودانه ها» کتاب زندگی 37 شهید نوجوان + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک زندگی 37 شهید نوجوان دفاع مقدس با عنوان «جاودانه ها» در نویدشاهد قرار گرفت.
«رسم بردباری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«رسم بردباری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر دهم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «رسم بردباری» در نوید شاهد قرار گرفت.
هدیه فرهنگی نشر شاهد در روز پاسدار/ کتاب الکترونیک «آیین پاسداری»

هدیه فرهنگی نشر شاهد در روز پاسدار/ کتاب الکترونیک «آیین پاسداری»

کتاب الکترونیک دفتر نهم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «آیین پاسداری» در نوید شاهد قرار گرفت.
«کلمات بیداری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«کلمات بیداری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر هشتم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «کلمات بیداری» در نوید شاهد قرار گرفت.