نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

روایتی از شهادت پسر، پیش چشمان پدر

روایتی از شهادت پسر، پیش چشمان پدر

«آسمان، آبی‌تر» مجموعه کلیپ‌های مصاحبه با والدین شهدا، آزادگان و جانبازان دفاع مقدس استان یزد است. این برنامه در استودیو بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری صدا و سیمای مرکز استان ضبط و پس از تدوین از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این قسمت از «آسمان، آبی‌تر» با والدین شهید بزرگوار «میرزا محمد بیکی سروعلیا» به مصاحبه پرداخته است. پدر این شهید بزرگوار چنین روایت می‌کند: «پس از زخمی شدن فرزندم در جبهه، برای عیادت به بیمارستان 502 ارتش در تهران رفتم. فرزندم بعد از چند روز پیش چشمانم به شهادت رسید.» نوید شاهد شما را به دیدن این مصاحبه دعوت می‌کند.
مواظب فرزندانمان باش که من برای شهادت به میدان میروم

مواظب فرزندانمان باش که من برای شهادت به میدان میروم

همسر شهید گرانقدر «اوروج قهرمانیان» اینگونه سخن می‌گوید: روزی به نزدم آمد و گفت؛ وضعیت مملکت خیلی نگران کننده است و ما باید برای محافظت به میدان برویم. تو از فرزندانمان به خوبی نگهداری کن چون من برای شهادت به میدان می‌روم.
دلم می‌خواهد در سردشت نشانی از پسرم پیدا کنم

دلم می‌خواهد در سردشت نشانی از پسرم پیدا کنم

مادر شهید «بخشعلی مهدیخانی سرو جهانی» درباره آرزویش چنین می‌گوید: دلم می‌خواهد مرا هم به سردشت ببرند، جایی که فرزندم آنجا به شهادت رسیده است و تاکنون از پیکرش خبری ندارم، شاید نشانی از او را آنجا بیابم.
لحظه بازگشت از اسارت، اشک شوق روی صورتم جاری شد

لحظه بازگشت از اسارت، اشک شوق روی صورتم جاری شد

«آسمان، آبی‌تر» مجموعه کلیپ‌های مصاحبه با والدین شهدا، آزادگان و جانبازان دفاع مقدس استان یزد است. این برنامه در استودیو بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری صدا و سیمای مرکز استان ضبط و پس از تدوین از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این قسمت از «آسمان، آبی‌تر» با آزاده و جانباز سرافراز «عبدالرسول میرفلاح» به مصاحبه پرداخته است. این آزاده و جانباز سرافراز چنین روایت می‌کند: «لحظه بازگشت از اسارت به کشور به زمین افتادیم و خاک میهن را می بوسیدیم و اشک شوق بر روی صورتمان جاری شد.» نوید شاهد شما را به دیدن این مصاحبه دعوت می‌کند.
یک آبادی عزادار شهادت پسرم شد

یک آبادی عزادار شهادت پسرم شد

مادر شهید «نظرعلی کریمی» می‌گوید: به خدا فرزندم خیلی عزیز بود که موقع شهادتش همه آبادی‌های اطراف عزادار شدند چون هرچه داشت به افراد ضعیف می‌بخشید حتی اگه در جیبش ۵ تومن بی‌ارزش هم بود آن را می‌بخشید و می‌گفت خدا بزرگ است.
برای آمدنش، نذر چهل شب تشرف به مسجد جمکران کردیم

برای آمدنش، نذر چهل شب تشرف به مسجد جمکران کردیم

«آسمان، آبی‌تر» مجموعه کلیپ‌های مصاحبه با والدین شهدا، آزادگان و جانبازان دفاع مقدس استان یزد است. این برنامه در استودیو بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری صدا و سیمای مرکز استان ضبط و پس از تدوین از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این قسمت از «آسمان، آبی‌تر» با مادر شهید بزرگوار «سیدعلی طباطبائی خلیل آباد» به مصاحبه پرداخته است. این مادر بزرگوار چنین روایت می‌کند: «چهل شب نذر تشرف به مسجد جمکران کردیم که خبری از اسارت یا شهادت فرزندمان بیاید. آرزویم این بود که اگر به شهادت رسیده است فرزندم قبر داشته باشد (پیکرش باز گردد).» نوید شاهد شما را به دیدن این مصاحبه دعوت می‌کند.