نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو

شهادت، حق مسلم پدرم بود

زهرا عباسی هفشجانی فرزند شهید منصور عباسی در بیان خاطرات پدرش گفت: می‌دانستیم عاقبتش شهادت است، خوبی‌هایش...